한림국제대학원대학교

English Mongolian

세상을 향한 Gateway

Hallym University of Graduate Studies

2021 оны Хаврийн семестрийн магистрын зэргийн элсэлт

Элсэлт авах мэргэжил

Элсэлт авах мэргэжил
Ангилал Салбар Тэнхимийн нэр Мэргэжил
Магистрын зэрэг Хүмүүнлэг ба Нийгэм Улс төр гадаад харилцаа • Гадаад харилцааны аюулгүй байдал
• Солонгос судлал
Үйл ажиллагааны Бизнэс • Үйл ажиллагааны бизнесийн удирдлага
• Аялал жуулчлалын бизнесийх удирдлага


2021 оны Хаврийн семестрийн магистрын сонгон шалгаруулалтын хуваарь

Хуваарь
Элсэн орох хүсэлтийн бүртгэл
2020.12.14 ~
2021.01.28
Элсэлтийн анкет / Суралцах төлөвлөгөө / Танилцуулга / Апостиль гэх мэт гэрчилгээ / Бусад шаардлагатай материал
Элсэлтийн хүсэлт: Өөрийн биеэр болон Шуудангаар явуулах боломжтой
Элсэлтийн бүртгэлийн төлбөр: 50000 вон
Мөнгө тушаах: Үри банк
1006-210-216101 Халлим
Жич: Заавал тухайн хүний нэрээр тушаах хэрэгтэй
Элсэлт (Тэнхим)
2021.01.30
Ярилцлага (Цаг болон байршил зэргийг урьдчилан мэдэгдэнэ)
Элсэлтийн ярилцлагын хариу
2021.02.05
Тэнцсэн элсэгчдийн хариу: Тус сургуулийн веб хаягнаас шалгах[http://www.hugs.ac.kr]
Шинэ элсэгчдийн төлбөр
2021 он 2сарын дунд
Элсэлтийн хариуг шалгасны дараа төлбөрийг элсэгчид тус тус олгох тусгай дансанд хийх
- Хувийн асуудлаас үүдэн элсэлтийг цуцалсан тохиолдолд : Төлбөр буцаан олгох болон Элсэлт цуцлах


Элсэгчид тавих шаардлага

 • ① Гадаад болон дотоодын их сургуулийн төгссөн буюу бакалаврын зэрэгтэй болон (2021 оны 2-р сард бакалаврын зэрэг авахаар хүлээж буй оюутан)
 • ② Хуулийн дагуу боловсролын зэрэг олгогдсон байх


Бүрдүүлэх материал

 • ① Элсэлтийн анкет, товч намтар, суралцах төлөвлөгөө гэх мэт : Сургуулийн сайтнаас татаж авах 1 хувь
 • ② Төгсөлтийн гэрчилгээ Апостиль 1 хувь
 • ③ Их сургууль (хэлний бэлтгэлийн) дүнгийн хуулга
     ※ Элсэлтийн хувьд төгсөлтийн гэрчилгээ, дүн, ирцийн тодорхойлолт заавал бүрдүүлэх
     ※ Гадаадад их сургууль төгссөн тохиолдолд Апостиль гэрчилгээ бүрдүүлэн тушаах. Зөвхөэ хятадад их сургууль төгссөн
        тохиолдолд дараах сайтнаас 中國高等敎育學歷査洵報告(http://www.chsi.com.cn) бас 敎育部學位與硏究生敎育發展中心
        (http://www.cdgdc.edu.cn)аас гаргаж аван тушаах
     ※ Бакалаврын зэрэг эзэмшихээр хүлээж буй оюутнууд тэнцсэний дараа 2021.02.25хүртэл төгсөлтийн гэрчилгээг
        сургалтын албанд тушаах. Тушаагаагүй тохиолдолд элсэлтийг цуцлахыг анхааруулая.
 • ④ Хэлний бэлтгэлийн суралцаж буй гэрчилгээ, ирц болон дүнгийн тодорхойлолт
 • ⑤ Гадаад пасспорт болон гадаад иргэний үнэмлэхний хуулбар 1хувь
 • ⑥ Банкны баталгаа $20,000 дээш 25,000,000 вон дээш (1 сарын доторх) хуулга 1хувь
 • ⑦ Топик оноо дүнгийн хуулга 1 хувь
 • ⑧ Эрүүл мэндийн даатгалын хуулбар 1 хувь
 • ⑨ Хувийн мэдээллийг ашиглаж болохтой санал нийлэх гэрээ сайтнаас татаж авах 1 хувь
 • ⑩ Бүртгэлийн хураамж төлсөн баримт

DownloadDownloadЭлсэгчдийн анхааралд

 • • Холбоо барих утас: Халлим олон улсын их сургууль сургалтын алба (02-3453-9333)
 • • Элсэгч нь тус сургуулийн зөвхөн нэг мэргэжилд хүсэлт өгөх эрхтэй
 • • Элсэлт нь элсэлтийн материал хүлээн авах сүүлийн өдөр 15:00 цаг хүртэл бөгөөд
      бүрдүүлэн материалуудыг эх хувиар нь гаргаж өгөх хэрэгтэй
 • • Сургуульд илгээсэн материалыг засварлах боломжгүй бөгөөд бүртгэлийн хураамж
      зарим материалыг буцаан олгохгүй болно.
 • • Элсэлтийн материалыг хуурамчаар үйлдсэн тохиолдолд элсэлтийг цуцлах болно.


Сургалтын төлбөр болон Тэтгэлэг

Тэнхим
Тэнхим Элсэлтийн
хураамж
Сургалтын
төлбөр
Нийт
Улс төр гадаад харилцаа 840,000 вон 4,300,000 вон 5,140,000 вон
Үйл ажиллагааны
бизнесийн удирдлага
840,000 вон 4,300,000 вон 5,140,000 вон

※ Тэтгэлэг болон эрүүл мэндийн даатгалын төлбөр нь топик онооноос хамааран өөр өөр болно.

Ангилал
Ангилал TOPIK Level 3 TOPIK Level 4 TOPIK Level 5 More than
TOPIK Level 6
Элсэлтийн
Хураамж
Хөнгөлөлтийн хувь 0 % 50 % 100 % 100 %
Хөнгөлөгдөх дүн 0 вон 420,000 вон 840,000 вон 840,000 вон
Сургалтын
Төлбөр
Хөнгөлөлтийн хувь 40 % 50 % 60 % 70 %
Хөнгөлөгдөх дүн 1,720,000 вон 2,150,000 вон 2,580,000 вон 3,000,000 вон

※ Элсэн орсны дараа эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан тодорхойлолтыг 6 сарын дотор сургалтын албанд тушаах.
    Тушаагаагүй тохиолдолд сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг 10 хувиар буурах.
※ Элсэн орсны дараа топик 3аас дээш онооны тодорхойлолт 6 сарын дотор сургалтын албанд тушаах.
    Топик оноо аваагүй болон авсан боловч тушаагаагүй тохиолдолд сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг 10 хувиар буурах
※ Сургалтын төлбөр 2021 онд нэмэгдэж магадгүй юм.